Sprzęt komputerowy dla biblioteki

Nowy sprzęt komputerowy

Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew bierze udział w Projekcie Cyfryzacji GOK, którego celem jest poniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru konińskiego.

Jest nam niezwykle miło ogłosić, że w ramach projektu otrzymaliśmy dzisiaj nowy sprzęt komputerowy 💻📱(laptop i dwa tablety).

A już niebawem rozpoczynamy szkolenia dzieci z tematyki ICT🙂