Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew

Informacje o bibliotece

W obecnym czasie biblioteka posiada trzy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Intemetu. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy użytkownicy, którzy poszukują informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

UWAGA!!! Korzystający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, który znajduje się w bibliotece oraz na stronie internetowej biblioteki w zakładce Dokumenty.