EKOkoperek – stacje recykligu

EKOkoperki segregują śmieci

Na ostatnim spotkaniu grupy EKOkoperek (31.01.2024r.) wybraliśmy się m.in. do Urząd Gminy Brudzew aby spotkać się z Wójtem naszej gminy panem Cezarym Krasowskim oraz panią Dominiką Kaszyńską-Fisiak– kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. Wysłuchaliśmy wielu cennych informacji na temat segregacji odpadów i ich powtórnego wykorzystania. Poznaliśmy przystanki do recyklingu, których na terenie gminy jest siedem. Po wysłuchaniu tej krótkiej, ale jakże ciekawej lekcji ekologii, udaliśmy się na miejsce drugiego przystanku – przy GOK Wozownia w Kolnicy. Mali ekolodzy „oczyszczali” przydrożne rowy z butelek plastikowych i puszek, które następnie wrzucali do odpowiednich koszy. Bardzo dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie w Urzędzie i wiele ważnych informacji.
Następne spotkanie 7 lutego 2024r. godz. 13:40.
EKOkoperki – do zobaczenia!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie segregacja-17-1320x594.jpg

więcej zdjęć TUTAJ