Wydrukuj tę stronę

Spotkania autorskie z Jakubem Skworzem

Dnia 7 października 2019r. naszą bibliotekę odwiedził pisarz książek dla dzieci i młodzieży – Jakub Skworz. Tego dnia odbyły się dwa spotkania autorskie z naszym Gościem. Pierwsze – dla dzieci z klas I-szych SP w Brudzewie - związane było z książką z serii o przygodach Księżniczki Adeli. Na tę okazję dzieci przygotowały piękne ilustracje, spośród których autor nagrodził trzy prace. Drugie spotkanie zorganizowane było dla brudzewskiej młodzieży szkolnej a skoncentrowane było wokół książki „Mania Skłodowska”.

 

Jakub Skworz jest autorem książek o wielkich Polakach, takich jak Adam Mickiewicz, czy Maria Skłodowska – Curie, które w przystępny sposób opowiadają o ich życiu i drodze do sukcesu.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali worki i smycze promujące zadanie „Czytać więcej – wiedzieć więcej. Animacja czytelnictwa w Brudzewie”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Czytelnictwa.

Galeria